Vår historia

Verksamheten startades av C.A. Rosén år 1877 i den röda byggnaden som syns på bilden ovan. Byggnaden flyttades senare till gamla Linköping och inrymmer idag Wärdshusets lokaler. I början drevs verksamheten som kombinerad antikvitetsaffär och begravningsbyrå. C.A. Rosén drev begravningsbyrån fram till år 1917 då hans svärson Gustaf Stillström övertog verksamheten och var verksam fram till år 1946. De sista åren tillsammans med kompanjonen Nils Löfgren. Nils Löfgren överlät sedan byrån till sin son Lennart Löfgren år 1969. I början av 1980-talet började Peter Broman arbeta på begravningsbyrån och övertog rörelsen 1993 tillsammans med sin fru Helén. År 1986 köptes även anrika Skoglunds begravningsbyrå.

Sedan 2008 ingår C.A. Roséns Begravningsbyrå AB i det som vi nu kallar Westergrens Begravningsbyråer. Byråer med sammanlagt sju kontor i mellersta och östra Östergötland. Samtliga dessa byråer ägs av familjen Josephine och Per Westergren, som är den fjärde generationen verksamma inom begravningsbranschen. Genom ett omfattande samarbete inom denna grupp av begravningsbyråer, kan vi erbjudande begravningstjänster och juridiska tjänster med mycket stora fördelar för våra kunder.